Informasjon

Bernt Gerhard Johnsen

  • 17.12.1964 - 07.06.2024

Tapt Kjærlighet Tapt kjærlighet kan du ei glemme, den setter de dypeste spor. Ei heller fortrenge og gjemme, når de vondeste sår ikke gror. For det som en gang skapte lykke, med aksept, humor, kjærleik og trøst. Det får oss nå til å uttrykke; et savn som er større enn størst. Om våre liv nå har blitt mørklagt, ditt lys er å finne endog. Det lyser for alltid i full prakt, i minnenes livsepilog. Hva fremtiden vil føre med seg, er uvisst men håpet kan gro. For selv om vi skiltes så vet jeg; i håpet der hviler en ro. Dikt av Christer André Nøstvik

Annonser for Bernt Gerhard Johnsen

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Avisa Nordland
15-06-2024