Informasjon

Annhill Josefine Prestøy

  • 06.01.1939 - 18.12.2023

Annonser for Annhill Josefine Prestøy

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Avisa Nordland
21-12-2023