Privacy policy


Personvernerklæring for Adstate

Denne personvernerklæringen beskriver dine personvernrettigheter og vårt ansvar for å ivareta disse.

Erklæringen gjelder for alle tjenester Adstate AS tilbyr og drifter.

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør er på vegne av Adstate AS, behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger relatert til bruken av tjenestene (på vegne av kunder og partnere);

Dødsannonser:

Alt innhold inklusive navn på pårørende som nevnt i annonsen.

Minneside administrator:

Navn og epostadresse, i tillegg til passord i kryptert form.

Minneside:

Minnesidene baserer seg på brukergenerert innhold, som minneord og tente lys. Hvis brukeren selv oppgir sitt navn eller annen persondata lagres dette.

Påmelding til seremonier og minnesamvær:

Navn, e-post og telefonnummer til kontaktpersonen som melder på deltagere. Navn og spesielle ønsker for seremonien, samt spesielle behov for minnestund for deltagere som meldes på for deltagelse ved seremonien og minnesamvær via vår nettbaserte løsning på minnesiden. Arrangører av seremonier kan dersom det er pålagt å føre register, bruke ovenfor nevnte data for besøksregistrering i forbindelse med smittevernsporing.

Minnegaver:

All informasjon om giveren og gaven. Kredittkortinformasjon lagres ikke av oss, men av våre partnere for betalingsformidling

Minneblomster:

All informasjon om giveren og kjøpet. Kredittkortinformasjon lagres ikke av oss, men av våre partnere for betalingsformidling

Begravelsesplanlegger på nett:

All informasjon brukeren legger inn. Om våre kunder og partnere (begravelsesbyråene, aviser/medier, gavemottakere) lagrer vi navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og korrespondanse.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med våre kunder og brukere.

I tillegg benytter vi dine personopplysninger for å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon og SMS.

Grunnlaget for behandlingen

Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er våre avtaleforpliktelser.

Bruk av personopplysninger til markedsføring o.l. gjøres på grunnlag av samtykke. Slikt samtykke avgis frivillig og kan senere trekkes tilbake.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte og/eller på våre nettsider i forbindelse med din bruk av tjenestene.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi besøkende best mulig brukeropplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler. Les mer om bruk av informasjonskapsler her.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere, eksempelvis: begravelsesbyrå, blomsterleverandør, mottaker av minnegaver, pårørende etc.

I tillegg til dette vil det ved behov tilgjengeliggjøres data til våre utviklere og supportmedarbeidere i land utenfor EU/EØS. Vi har inngått avtale med underleverandører utenfor EU med standardvilkår som er utarbeidet av EU-kommisjonen for på best mulig måte å ivareta dine personvernrettigheter slik at personopplysningene behandles i tråd med EUs regler.

Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Rettigheter for den registrerte

Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og utlevering, retting og sletting av dine personopplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med dine rettigheter.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.Passord og viktige data krypteres, adgang til dataene begrenses gjennom passordbeskyttede brukerrettigheter. Fysiske serverrom er avlåst. Adstate har utarbeidet en egen policy for informasjonssikkerhet.

Endringer

Denne personvernerklæringen kan endres så lenge dette er nødvendig for å rette opp feil og etterleve juridiske krav.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om vår behandling av personopplysninger kan sendes skriftlig til følgende adresser:

personvern@adstate.com

Adstate AS

Storgata 2

3210 Sandefjord

Tlf. Kundesenter: +47 920 77 776